Home for homeless servis sustava AAI@EduHr

Sustav AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj u okviru koje svaki pripadnik akademske i istraživačke zajednice u Republici Hrvatskoj može putem ustanove na kojoj radi ili se školuje, a koja pripada sustavu znanosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: matična ustanova) dobiti svoj elektronički identitet te putem njega pristupati mrežnim ili mrežom dostupnim uslugama koje su povezane u AAI@EduHr.

Ustroj sustava AAI@EduHr uređen je Pravilnikom o ustroju Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj - AAI@EduHr koji je javno objavljen na na web-sjedištu na adresi http://www.aaiedu.hr/pravilnik.

Servis "Home for homeless" Srce uspostavlja kako bi pripadnicima akademske i istraživačke zajednice koji nisu povezani niti s jednom matičnom ustanovom u sustavu AAI@EduHr na način da su u njoj zaposleni ili se u njoj školuju, a upisani su u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske omogućilo posjedovanje i korištenje elektroničkog identiteta u AAI@EduHr.

Sva prava i obveze koja se odnose na korisnike koji posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr odnose se i na korisnike kojima je elektronički identitet izdan u okviru servisa home for homeless

Servis home for homeless Srce pruža korisnicima bez naplate.

Tko ima pravo na AAI@EduHr elektronički identitet u okviru servisa Home for homeless?

Pravo na elektronički identitet AAI@EduHr elektronički identitet u okviru servisa Home for homeless imaju svi znanstvenici upisani u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske koji nisu povezani niti s jednom matičnom ustanovom u sustavu AAI@EduHr na način da su u njoj zaposleni ili se u njoj školuju.

Kojeg je oblika korisnička oznaka izdana u okviru servisa Home for homeless?

Korisnici koji ostvaruju pravo na e-identitet u sustavu AAI@EduHr putem servisa Home for homeless imaju korisničku oznaku oblika uid@eduid.hr.

Kako ostvariti pravo na AAI@EduHr elektronički identitet u okviru servisa Home for homeless?

Ako imate vjerodajnice sustava NIAS

Zahtjev u tom slučaju možete podnijeti potpuno automatski. Postupak je sljedeći: prijavite se svojim vjerodajnicama kroz sustav NIAS, na osnovu vašeg OIB-a provjeri se vaš status znanstvenika u Upisniku znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, ispunite obrazac, i izvadite svoj elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Podnesi zahtjev

Ako nemate vjerodajnice sustava NIAS

Ispunite obrazac, ispišete ga, potpišete i pošaljete poštom na adresu: Srce, J. Marohnića 5, 10000 Zagreb. Nakon što provjerimo vaš status znanstvenika, e-mailom dobijete obavijest o aktivaciji e-identiteta u sustavu AAI@EduHr i tada možete započeti koristiti svoj e-identitet. Upute su dostupne ovdje.

Podnesi zahtjev

Posjedujem AAI@EduHr elektronički identitet u okviru servisa Home for homeless. Gdje mogu provjeriti / promijeniti podatke koji su dio e-identiteta?

Zaporku, te ostale podatke vezane uz svoj elektronički identitet možete provjeriti / promijeniti kroz sučelje na adresi https://hosting.aaiedu.hr/user/?realm=eduid.

Što ako zaboravim zaporku svog e-identiteta izdanog kroz sustav Home for homeless?