Zahtjev za elektroničkim identitetom u sustavu AAI@EduHr Obavezno je popuniti sva polja osim napomene.
@eduid.hr
Potvrđujem da sam upoznat/a s pravilnikom korištenja servisa Home for homeless te da ispunjavam njime propisane uvjete, potvrđujem da sam upoznat/a s pravilnikom sustava AAI@EduHr, potvrđujem da dozvoljavam pohranu svojih osobnih podataka u svrhu otvaranja e-identiteta.